tlinders@maxdesigners.nl +31 (0)6 24221273

Bij gebruik in de openbare ruimte is de interactie tussen het product, het publiek en de omgeving bepalend. Naast aandacht voor gebruiker en situatie is het creëren van sociaal draagvlak een belangrijk aspect om tijdens het ontwerpproces te managen. MAX designers heeft veel ervaring met het samenbrengen van uiteenlopende wensen en belangen. Produceerbaarheid, initiële kostprijs en beheer en onderhoud spelen steeds mee in het ontwerpproces. En wat uiteindelijk telt is het resultaat: een aansprekend design!